Päringu- ja analüüsivõimalused kõigile, kel vaja

WebFOCUS ühendab kõik päringu-, aruandlus- ja analüütiliste (OLAP) tööriistade funktsioonid üheks tugevaks lahenduseks, millel on ühtne kasutajaliides.

WebFOCUS sulatab andmed ettevõtluskultuuri sisse, võimaldades muuta ad hoc- ja parameetripõhise aruandluse ettevõtte protsesside lahutamatuks osaks. Kõigile teabevajajatele antakse võimalus teavet vastu võtta ja otsida mis tahes vormingus ning teha andmeanalüüse, kasutades mis tahes vahendit või süsteemi, mida nad oma igapäevaste tööülesannete täitmisel kasutavad.

WebFOCUS sulatab andmed ettevõtluskultuuri sisse, võimaldades muuta ad hoc- ja parameetripõhise aruandluse ettevõtte protsesside lahutamatuks osaks. Kõigile teabevajajatele antakse võimalus teavet vastu võtta ja otsida mis tahes vormingus ning teha andmeanalüüse, kasutades mis tahes vahendit või süsteemi, mida nad oma igapäevaste tööülesannete täitmisel kasutavad.

Analüüsivõimalusi on võimalik laiendada järjest enamate teabevajajate jaoks. Töö ei pruugi olla seotud kindlate töökohtadega, analüüsimisega saab tegeleda isegi ilma võrguühenduseta mobiilseadmetes.

Analüüside ja päringute tulemused saab salvestada aruandena ja näiteks ajastada teabevajajatele jagamiseks kas teatud ajal või mingi sündmuse korral. Andmevajajate koostööd on võimalik tõhustada pakutavate rühmatöövõimaluste abil.

  • Ad hoc- ja analüütiline aruandlus (OLAP)
  • Analüüsivõimekus ka liikvel olles

Ad hoc- ja analüütiline aruandlus (OLAP)

Ad hoc- ja analüütilise aruandluse võimalused pakuvad vahendeid andmete analüüsimiseks

WebFOCUSe tõhusad ja skaleeritavad lahendused võimaldavad rahuldada mitmesuguste kasutajarühmade päringu- ja analüüsivajadusi.

WebFOCUSe tarkvara ad hoc- ja analüütilise aruandluse võimalused pakuvad kasutajatele teabe analüüsimiseks peaaegu piiramatul hulgal vahendeid. Lahendused võib leida isegi kõige ulatuslikumate analüüsivajaduste jaoks, sest süsteemi arendajad suudavad täiustatud andmeanalüüsivõimaluste abil luua mis tahes aruande nii, et iseseisvad kasutajad saavad aruandes olevat teavet dünaamiliselt töödelda.

WebFOCUSe intuitiivse kasutajaliidese abil saavad põhikasutajad rakendada tuttavaid äritermineid, ilma et neil oleks vaja süüvida tehnilistesse üksikasjadesse või andmebaasidega seotud mõistetesse. Süvakasutajatele ja analüütikutele pakutakse peale selle veel tõhusaid tööriistu trendide ja suhete märkamiseks ja keerukate analüüside tegemiseks. WebFOCUS võimaldab ka Exceli ja selle liigendtabelite dünaamilist koostamist, et vilunud Exceli-kasutajad saaksid analüüsida oma materjali tööriistadega, mis on neile juba tuttavad. WebFOCUS ekspordib Excelisse aruannete vormindamis-ja valemifunktsioonid, et edasine töötlemine Excelis oleks senisest lihtsam.

Analüüsivõimekus ka liikvel olles

Teie ettevõttel võib olla vaja aruandlusandmeid kasutada kus tahes, isegi ilma võrguühenduse ja eraldi klientprogrammideta. WebFOCUSe Active Reports võimaldab aruandlust ja analüüsimist sellisteski olukordades. Visualiseerimine muudab mõõdikute ja arvandmete analüüsimise tõhusamaks ning mitmekesiste analüüsivõimaluste abil on uute, olemasolevatest andmetest tuletatud andmete töötlemine igal pool ja igal ajal võimalik.

Meie äriteabelahendused annavad ööpäevaringse ligipääsu äriteabele igal pool, kas või mobiiltelefoni kaudu. Mobiilikasutajad ei pea rahulduma spetsiaalselt mobiilseadmete jaoks tehtud ja salvestatud häälestustega.

WebFOCUSe Active Reports ühendab äriteabe ja interaktiivsed töötlusvõimalused üheks failiks. Neid aruandeid on lihtne jagada suurele hulgale kasutajatele, kes saavad siis teha levinumaid analüüsitoiminguid, näiteks sortida, filtreerida, teha arvutusi ja koostada skeeme mis tahes arvutiga, ilma et oleks vaja eraldi rakendusi või isegi võrguühendust. Tänu mugavale kasutajaliidesele ei vaja kasutajad koolitust. Redigeeritud aruandeid saab edasi jagada ja otsustamiseks vajalikku rühmatööd lihtsustada.

WebFOCUSe Active Reports vähendab aruandlusserveri koormust ja võrguliiklust, viies osa aruannete töötlemise tööst üle kasutaja arvutisse. WebFOCUSe Active Reportsi abil saab andmeid kergesti jagada kõigile, kes neid vajavad, ilma et oldaks seotud mõne kolmanda isiku eraldi programmiga.