Teie ettevõte muutub pidevalt. Struktuuriuuendused, strateegia muudatused, ühinemised ja ettevõtete ostmised on tänapäeva ärimaailmas igapäevased. Et nendes ja ka muudes olukordades elutähtsaid andmeid saada, peab ärianalüüsi haldus olema paindlik ja kiire, sõltumata sellest, millised muudatused käsil on.

Ärianalüüsi süsteemi (Business Intelligence) soetamise otsust tehes mõelge praeguste vajaduste kõrval ka tulevastele vajadustele, sealhulgas skaleeritavusele.

Selgitage välja, mida lahenduste pakkujate mõisted tähendavad, ja proovige ise järele.

Näiteks kasutajate samaaegsus tähendab meile tõelist samaaegsust. Samaaegsuse all ei mõista meie mitte seda, mitu kasutajat loeb või kasutab aruandeid, vaid seda, mitme kasutaja aruandeid korraga luuakse.

Võrrelge ja katsetage ise eri variante. Kasutage tegelikke andmeid ning simuleerige võimalikult suure kasutajate hulga ja erisuguste koormustega. Ärge rahulduge mõnesajast reast koosneva tulemuse ja mõnekümne kasutajaga.

WebFOCUSe tehnoloogilised eelised võimaldavad mõistlike riist- ja tarkvarakuludega teoks teha tohutult skaleeritavaid ärianalüüsi lahendusi. Selle parim näide on New Yorgi linna terviseameti (New York City Department of Health) avalik veebisait, kus restoranide tervisekontrolliteabe rakendus saab umbes 40 000 pöördumist tunnis.

WebFOCUS põhineb paindlikul ja töökindlal veebiarhitektuuril. Arhitektuur on ühtne ja loogiline, sest see on tervenisti Information Buildersi loodud, mitte paljudest eraldi ostetud osadest kokku pandud. Arhitektuuri põhijooned on järgmised.

Ajutised ühendused (nonpersistence)

WebFOCUS kasutab kasutajate teenindamiseks ajutisi ühendusi. Ressursse võtavad ainult aruandepäringud ja ülearuseid ressursse ei reserveerita asjatult.

Serveri lõimtöötlus (multithreading)

WebFOCUSe serveri lõimtöötlusega arhitektuur võimaldab mitme kasutaja samaaegset juurdepääsu serveri ressurssidele.

Oma andmeadapterid

WebFOCUS kasutab oma andmeadaptereid, mille abil saadakse näiteks avatud andmebaasipöörduse ja tavaliste SQL-päringutega võrreldes märgatavaid jõudluseeliseid. WebFOCUSe ühendused mitmesuguste relatsiooniliste- ja mitterelatsiooniliste -andmeallikatega võimaldavad skaleeritavust kogu teie ettevõtte teabe jaoks, ilma et oleks vaja eraldi vaheprotsesse andmete teisendamiseks.

Mitmeastmeline konfiguratsioon (multi-tier configuration)

WebFOCUS ei nõua installimist otse veebiserverisse, vaid selle võib paigaldada mitmele platvormile, näiteks otse andmeallikate juurde, nii et andmeid saab töödelda ja kokkuvõtteid teha juba enne nende edastamist andmesidevõrgu kaudu. Seetõttu ei ole vaja andmebaasides olevaid andmeid kopeerida ega teise keskkonda teisaldada ja andmeedastuste hulk väheneb märgatavalt.

Andmete töötlemise meetodid

WebFOCUSe oma andmetöötlusvahendid võimaldavad aruannete koostamist tõhustada. Näiteks tavalise SQL-tööriistaga kümmet andmebaasiotsingut vajavad aruanded saab teha ühe või kahe otsinguga.

Koormuse tasakaalustamine, n-astmeline töötlus ja tõrkesiire (load balancing, n-tier processing, failover)

WebFOCUSe koormuse tasakaalustamine suunab aruandepäringud nutikalt nendesse serveritesse, millel on kõige rohkem vaba ressurssi. N-astmeline töötlus annab arendajatele võimaluse jagada rakendusloogika serverite vahel ära, et süsteemi jõudlust maksimeerida. Kui mõnda serverit ei saa kasutada, suunab tõrkesiire kasutajad teise serverisse.

Veebipõhisus

WebFOCUSe rakendusi saab kasutada veebibrauserist, seega pole vaja installida ega hallata eraldi klientprogramme.

Aruande automaatne osadeks jagamine

Tänu aruande automaatsele osadeks jagamisele ei ole vaja ühe ja sama aruande variante mitu korda luua ja jagada. Sama aruande eri osi saab korraga jagada eri vastuvõtjatele.

Rakenduste edastatavad osad

WebFOCUSe rakendusi ja nende osi saab edastada ühest keskkonnast teise ja taaskasutada teistes rakendustes moodulitena.

Integreerimine muude arenduskeskkondadega

WebFOCUSe abil saab ärianalüüsi süsteemi kasutada ettevõtte veebiteenuste ja teenusekeskse arhitektuuri (SOA) strateegiate osana. Valmis lahendusi on lihtne kasutada nii J2EE- kui ka .NET-platvormidel .

Sisemised seirevahendid

WebFOCUS Resource Governor haldab ennetavalt ressursikasutust, et tagada jõudlus ja kättesaadavus. Haldussüsteemid aitavad prognoosida päringu või aruandepöörduse mõju juba enne selle tegemist. Süsteemile saab määrata töötlusreegleid, näiteks etteantud piirväärtusi ületavate päringute sooritamine teisel moel. Sedasi ei algatata keerulisi päringuid kriitilisel ajal.

  • Metaandmed – andmed andmete kohta
  • Turvaline ärianalüüsi lahendus

Metaandmed – andmed andmete kohta

ühesuguse pildi tegelikkusest. Metaandmed võimaldavad lahendusi taaskasutada, teha muudatusi ja mõista, kuidas muudatused eri lahendusi mõjutavad.

Kõik meie ärianalüüsi süsteemid, reaalajas (ETL) ja taustrakendusena toimivad (EII) lahendused kasutavad samu metaandmeid. Neid saab kasutada ka teistes, väga mitmekesistes rakendustes, mida äritegevuses vaja on.

Metaandmed võimaldavad materjaliga töötades kasutada äritermineid, määratleda valmis analüütilisi (OLAP) mudeleid ja andmebaaside kombinatsioone, kontrollida andmestruktuuride muudatuste mõju ning koostada samast andmestikust mitmekeelseid aruandeid. Tänu nendele eelistele on ka arendamine ja hooldus lihtsam ja tõhusam.

WebFOCUSe lahenduste metaandmeallikana saab kasutada ka ettevõtete oma või siis kolmanda isiku metaandmelahendusi, nt Ascential, Informatica või Teradata MDS.

Turvaline ärianalüüsi lahendus

WebFOCUS sobib igati ka siis, kui on vaja täita rangeid andmeturbenõudeid. Peale selle, et see ühildub teie ettevõtte valitud andmeturbemeetodite ja -protokollidega, lisab see aruandluskeskkonda veel andmeturbekihte.

WebFOCUS võimaldab olemasolevate single sign-on (SSO) lahenduste kasutamist ja andmeturbeintegratsiooni kohandatud lahendustele, kolmanda isiku toodetele nagu nt IBM / Tivoli Access Manager, Netegrity SiteMinder, RSA ClearTrust, Active Directory, LDAP, SecureWay, Entrust, VeriSign ja relatsioonandmebaasisüsteemid.

WebFOCUSe abil on andmeturve tagatud mitmel tasandil: süsteemi, rakenduse, andmebaasi ja välja tasandil. Kasutajate õigusi saab hallata rühmade, üksusepiirangute või rollide kaupa. Kasutusõigustega saab piirata andmete nähtavust: iga kasutaja näeb ainult neid andmeid, mida tal on õigus näha.