Ärianalüüsi andmeallikad ja integreerimine

Kuigi aruanded, mõõdikud ja kasutajaliidesed on põhiline ja nähtavaim osa ärianalüüsi lahenduse arhitektuurist, tehakse suurim töö sageli ära taustal. WebFOCUSe integreerimisfunktsioonide abil on võimalik sujuvalt kasutada ükskõik milliseid materjale. Pääsete otse kasutama peaaegu kõiki oma ettevõtte andmeallikaid. Peale selle on ETL-vahendit kasutades võimalik luua optimeeritud andmelette (data mart) ja andmeaitasid.

Andmeadapterid

Andmeadapterid tagavad lahenduste optimaalse jõudluse, sest need võimaldavad ühitada andmeallikate ja WebFOCUSe aruandlusserveri võimsused. Üle 300 andme- ja rakendusadapteri abil on teie ettevõtte andmed õigel ajal kasutatavad, sõltumata sellest, kas läheb vaja reaalajalist sündmusepõhist aruandlust või andmehoidlate summeeritud andmetest koosnevat aruandlust. WebFOCUSe metaandmete kihi abil saate kirjeldada mis tahes andmeallikat nii, et see on ETL-protsessides, aruandluses ja analüüsimisel kasutatav.

Protsessipõhine ärianalüüs

Meie ESB- (Enterprise Service Bus) lahendused ühitavad operatiivprotsesside rajamise ja halduse ning ärianalüüsist tuleneva kasu. Nii saate koondada otsuste tegemise, andmete visualiseerimise, analüüsivõimalused ja aruandluse otse oma protsessidesse. Sedasi on võimalik protsesse paremini kontrollida ja katsetada ning saada neid toetavaid analüüse reaalajas, et sündmustele oleks võimalik reageerida üha paremini ja sihipärasemalt. Kas sooviksite saada teavet oma ettevõtte keerukate äriprotsesside olukorrast reaalajas? Protsessipõhine ärianalüüs võimaldab vahetult reageerida ja muutusi prognoosida, mistõttu aitab see saavutada suurt kokkuhoidu paremini kui ainult automatiseerimine või põhitaseme tegevuse jälgimine.

Protsesside koostatud sõnumeid saab kiiresti kohandada ja andmeid kasutada näiteks andmeaitade ajakohastamiseks, ajastatud aruannete käivitamiseks või meilide saatmiseks kasutajatele.

Ettevõtte andmete integreerimine

Meie andmete integreerimise lahendus (Enterprise Information Integration, EII) kõrvaldab vajaduse andmeid füüsiliselt teisaldada. WebFOCUSe jagatud päringud aitavad andmeid korraga otsida eraldi andmebaasidest, rakendustest, failidest ja struktureeritud dokumentidest, ilma et oleks vaja käsitsi programmeerida. Kasutajad saavad muutuvatest andmetest kohe ülevaate ega pea ära ootama andmeaitade uuendamist. Aruannetes süvitsiminek toimub kasutaja jaoks sujuvalt isegi siis, kui eri täpsusastmete andmed tulevad täiesti eri allikatest. Kas teave, mida vajate, asub eri kohtades? Kas see on õiges kohas ja õigetele rakendustele kättesaadav? Kas andmed on juba vananenud, kui need viimaks neid vajavate rakendusteni jõuavad?

Aruandluse jaoks optimeeritud andmelettide ja andmeaitade rajamine

ETL-protsessi (ekstrakti, transformeeri ja laadi) abil on võimalik operatiivallikatest automaatselt lugeda andmeid aruandluse jaoks optimeeritud andmebaasidesse. Andmed puhastatakse ebaloogilisusest ja töödeldakse ärifunktsioonidele vastavaks teabeks. Lõpuks laaditakse need andmeaita. Tavaliselt võtab selle protsessiosa väljatöötamine isegi kolm neljandikku kogu ärianalüüsi arhitektuuri tehnilisest teostusest ja nõuab andmestiku sisu sügavamat tundmist. Selle protsessi tulemusena saadakse aruannete jaoks väärtuslikke ja usaldusväärseid andmeid.

Muudatused reaalajas

Andmed kaotavad oma väärtuse kiiresti, kui neid ei saa kasutada siis, seal ja sellisel kujul, kui kasutajad neid vajavad. Meie lahenduste abil on teave kasutajateni jõudmise hetkel võimalikult väärtuslik.

WebFOCUS võimaldab andmeid töödelda seal, kus see on vastavas keskkonnas kõige mõistlikum. Andmetest saab teha kokkuvõtteid ja neid kombineerida andmete allikas üheainsa töötluse abil. Ka edaspidi paistavad töötlemise käigus muudetud väljad kasutajatele ja arendajatele tavaliste andmebaasiväljadena. Äriloogika maksimaalseks ärakasutamiseks saavad arendajad ärianalüüsi andmeid kasutada rakenduste API-de ja veebiteenuse liideste kaudu.

Ärianalüüs teenusepõhistes arhitektuurides (SOA)

WebFOCUSega loodud komponendid võimaldavad teha kättesaadavaks veebiteenused, mida saab kasutada ükskõik millise rakenduse osana, nagu .NET, C#, J2EE või veebipõhised platvormid. Mujal kättesaadavaks tehtud veebiteenuseid saab kasutada aruannete, analüüside ja ETL-protsesside andmeallikana samuti kui muid allikaid, näiteks relatsioonandmebaase. Juurdepääs andmetele ja aruannete loomine on oluline mujalgi kui ärianalüüsis. WebFOCUS võimaldab veebiteenuseid luua, kasutada ja kättesaadavaks teha teenusepõhise arhitektuuri põhimõttel. Ärianalüüsi võimalusi saab kasutusele võtta mis tahes muus rakenduses, olgu siis kasutajaliidese tasemel või taustal. Neid funktsioone on võimalik kasutada näiteks igapäevaste äriprotsesside haldamisel (Business Process Management, BPM) või sündmuste jälgimiseks ja järelevalveks. Teenusepõhine arhitektuur aitab suurendada ettevõtte paindlikkust ja tõhusust, kasutades eri infosüsteemidest ära igaühe parimaid omadusi.

Teenusepõhise arhitektuuri põhimõte ja veebiteenused aitavad ärianalüüsi lahendustega kergesti seostada mitmesuguseid välis- ja siseteenuseid, et saada võimalikult head üldpilti ettevõtte olukorrast.

Ärianalüüsi lahendused Exceli ja muude Microsofti vahendite jaoks

Microsoft Excel on paljudele töötajatele tuttav programm, kogenud kasutajad tunnevad hästi ka Microsoft SQL Serveri pakutavaid analüüsiteenuseid. WebFOCUS integreerub nende teenustega väga tihedalt.

WebFOCUSe aruanded saab luua Exceli failide kujul, kus säilivad kõik veebipõhise aruande vormingud, redigeerimisvõimalused, graafikud ja süvitsiminekuvõimalused. WebFOCUS aitab andmeid automaatselt edastada ka Exceli liigendtabelisse, koostada mitmest aruandest koosnevaid Exceli töövihikuid või värskendada ja kasutada olemasolevaid Exceli malle.

WebFOCUS võimaldab Microsoft Analysis Servicesi kuupi, Microsoft Accessi ja SQL Serveri andmebaase kasutada aruandluse, analüüsi ja ETL-protsesside andmeallikana.

WebFOCUSe Quick Data abil saab Excelit kasutada WebFOCUSe aruandlusteenuste kasutajaliidesena. Kasutajad saavad endale tuttavas Exceli keskkonnas kasutada aruannete loomiseks kõiki andmeallikaid, mida WebFOCUS võimaldab.

WebFOCUSe aruandeid saab kättesaadavaks teha veebiteenustena, mida on võimalik kasutada näiteks Microsofti Visual Studio .NETis, nii et neid saab integreerida ükskõik millise rakendusega.

WebFOCUSe abil on isegi keerukate keskkondadega kerge toime tulla. Meie integreerimislahendused sobivad täpselt teie vajaduste ja äriprotsessidega.

  • Andmete värskendamine

Andmete värskendamine

Laiendage oma WebFOCUSe lahendust sündmusepõhiseks töötlemiseks

WebFOCUS Maintaini abil saate luua ja kasutada sündmusepõhise töötlemise süsteeme, mis võimaldavad laiendada kõiki teie WebFOCUSe ärianalüüsi lahendusi andmete lugemisest nende värskendamiseni.

Modulaarset tarkvara ja komponente saab mitmesugustes rakendustes ja süsteemides tõhusalt ära kasutada. Integreeritud arenduskeskkonna abil on lihtne koostada rakendusi nii aruandluse jaoks kui ka andmete hoidmiseks.

Veebipõhine andmete värskendamine toimib nii mobiilseadmetes kui ka mis tahes arvutis. WebFOCUS Maintaini Exceli funktsioonide abil saab need andmete värskendamise võimalused integreerida ka Excelisse.

Adapterite abil õnnestub kergesti värskendada peaaegu igasugust andmeallikat. E-kaubanduse liidestest toetatakse nt VeriFone’i (vPOS) ja CyberSource’i (CommerceFlex).